6 kwietnia 2018

O nas

Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Zdrowy Smyk to miejsce dedykowane dzieciom zdrowym, jak również najmłodszym obciążonym chorobami przewlekłymi, a w szczególności: cukrzycą, nietolerancją laktozy i glutenu. Do naszego przedszkola uczęszczają również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mające autyzm i zespół Aspergera. Każdemu maluchowi oferujemy indywidualną opiekę w pełnym wymiarze godzin (pracujemy od 7.00 do 17.00), a Rodzicom umożliwiamy spokojny powrót do pracy :). Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, przeszkoloną w zakresie monitorowania poziomu glikemii, podawania insuliny oraz zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom z innymi schorzeniami. Realizujemy program nauczania zgodny z wytycznymi MEN. Wykorzystujemy rożne metodyki nauczania, z każdej staramy się wybrać to co najlepsze dla naszych podopiecznych oraz autorskie programy naszych nauczycieli. Czas trwania zajęć dostosowujemy do możliwości Smyków.

Posiadamy bogatą ofertę zajęć podstawowych:
 język angielski,
 zajęcia logopedyczne,
 rytmikę,
 gimnastykę korekcyjną,
 gimnastykę ogólnorozwojową,
 zajęcia ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne.
zajęć dodatkowych tj.:
 szachy,
 karate,
 mix tańców,
 zajęcia plastyczne,
 terapia ręki, TUS
 gimnastyka kompensacyjno- rehabilitacyjna.

oraz terapeutycznych.
Stawiamy na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia podopiecznych, który zbawiennie wpływa na kondycję intelektualną i fizyczną najmłodszych. Stwarzamy maluchom warunki do harmonijnego wzrostu, wspólnie uczymy i wychowujemy dzieci zdrowe oraz dzieci o specjalnych potrzebach zdrowotnych. Dzięki temu Smyki w sposób naturalny przyswajają postawy niełatwe nawet dla dorosłych : tolerancję, szacunek dla drugiego człowieka, umiejętność dostrzegania potrzeb innych, akceptacji. Odczuwają radość ze wspólnej zabawy i pracy. Wzajemna pomoc nie jest zachowaniem wymuszonym, lecz czymś zupełnie naturalnym.
Naszym celem jest przygotowanie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat do uczestnictwa w następnych etapach kształcenia oraz pokazanie im piękna i różnorodności otaczającego świata, rozbudzenie empatii i uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

To właśnie dzieci są naszą inspiracją. Zapewniając im domową atmosferę i poczucie bezpieczeństwa, pomagamy odkrywać ich umiejętności i talenty, uczymy je współpracy, umożliwiamy nawiązanie pierwszych przyjaźni.