GDY czytamy Smykom

Cykl spotkań z książką powrócił do Zdrowego Smyka!

Goście związani z dzielnicą, miastem czy regionem, przedstawiają maluchom wybraną wcześniej bajkę lub opowiadanie. Samo czytanie poprzedzone będzie zajęciami artystycznymi, podczas których dzieci będą musiały zobrazować na podstawie tytułu historię, którą prezentować będzie nasz Gość. W czasie lektury, wyświetlane będą obrazki ilustrujące przedstawianą bajkę.

Całe spotkanie potrwa około 40 minut i zakończone będzie wspólnym zdjęciem. Ilość miejsc ograniczona do 25 dzieci.

Zapraszamy 4 kwietnia 2018 roku, godzina 16.30
Miejsce: Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Zdrowy Smyk
ul. Pelplińska 2-6, Gdynia-Leszczynki
Gość czytający: Joanna Zielińska Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Bajka: Tupcio Chrupcio
Wstęp wolny
Zgłoszenia: do 3 kwitnia na adres: przedszkole@zdrowysmyk.pl
informacje dodatkowe: tel. 517 599 853