Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W INTEGRACYJNYM PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM ZDROWY SMYK W GDYNI
Informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zdrowy Smyk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Pelplińskiej 2-6,01 B, 81-258 Gdynia, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje na danych osobowych,
2) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,
3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,
4) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.