19 marca 2021

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Trening umiejętności społecznych przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6, 7-9, 10-12, 13-15, 15-19 lat. Zajęcia grupowe skierowane są do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

TUS uczy następujących umiejętności:

 • zawierania znajomości
 • słuchania
 • zadawania pytań
 • odmawiania
 • inicjowania rozmowy
 • dyskutowania
 • reagowania na krytykę
 • wyrażania krytyki
 • radzenia sobie z uczuciami, w tym rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów