19 marca 2021

Terapia logopedyczna, neurologopedyczna

Konsultacja logopedyczna
Konsultacja logopedyczna jest wstępną diagnozą określającą wadę wymowy dziecka, wskazówki dla rodziców i propozycję pracy terapeutycznej. Przeznaczona jest dla dzieci, u których obserwuje się nieprawidłowości dotyczące mowy. Może to dotyczyć samej artykulacji jak i kłopotów na poziomie ekspresji, tj. tworzenia zwrotów lub zdań. Konsultacja logopedyczna dotyczy dzieci, które nie mają zaburzeń o podłożu neurologicznym, kiedy mamy do czynienia z prostymi wadami wymowy.

Diagnoza logopedyczna
Podczas diagnozy logopeda przeprowadza wywiad, ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, bada słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatyka). Zaburzenia mowy utrudniają uczenie się oraz funkcjonowanie w środowisku. Im wcześniej się je wykryje, tym szybciej można pomóc terapią.

Czas trwania jednego spotkania diagnostycznego: ok. 50 min.

Terapia logopedyczna
Logopedzi prowadzący terapię zajmują się wyrównywaniem zaburzeń i deficytów mowy. Podczas sesji terapii logopedycznej dzieci uczą się, ćwiczą i utrwalają prawidłowe wzorce mowy. Sesje terapeutyczne to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone przez tego samego logopedę. Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą.

 Czas trwania sesji to ok. 50 min. W wypadku najmłodszych czas sesji uwarunkowany jest indywidualnymi możliwościami dziecka. Czas trwania całej terapii zależy od złożoności problemów.

« Wróć do Centrum diagnozy i terapii