19 marca 2021

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (PECS)

Metoda PECS (Picture Exchange Communication System) to metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej osoby ze spektrum autyzmu lub innymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z trudnościami komunikacyjnymi. Polega na wymianie obrazków lub symboli w celu porozumiewania się. Skierowana jest nie tylko do dzieci, lecz również do pacjentów starszych z rozmaitymi trudnościami komunikacyjnymi, poznawczymi i fizycznymi. Warunkiem jej realizacji jest pewna sprawność manualna.  Zaletą metody jest brak konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania czy pomocy edukacyjnych. Wystarczą rysunki, obrazki, zdjęcia czy piktogramy, później ujęte w formę książki komunikacyjnej (np. tablet ze specjalnym oprogramowaniem). Nauka podzielona jest na sześć faz. Czas trwania terapii zależny jest od indywidualnych predyspozycji dziecka. Częstotliwość spotkań to minimum 4 raz w tygodniu. Czas trwania jednego spotkania to 50-60 min.

« Wróć do Centrum diagnozy i terapii