19 marca 2021

Centrum diagnozy i terapii

Projekt „Zdrowy Smyk” powstał z inicjatywy Magdy i Kasi – kochających mam, odważnych kobiet, terapeutek pełnych pasji, dla których pociechy i ich świat są inspiracją. Za cel postawiłyśmy sobie stworzenie miejsc przyjaznych dzieciom i młodzieży, zapewniających im domową atmosferę i poczucie bezpieczeństwa.

Działamy już od 2014 roku. W tym czasie zdobyłyśmy bogate doświadczenie, które pozwoliło nam założyć unikalny zespół placówek, w skład których wchodzą: Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Zdrowy Smyk oraz Centrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk. Współpracujemy z grupą najlepszych specjalistów z terenu całego Trójmiasta. Zbudowałyśmy przestrzeń, w której najmłodsi mogą swobodnie odkrywać i doskonalić swoje umiejętności i talenty oraz w której mają szansę wyrównywać deficyty rozwojowe zgodnie z hasłem:

„Nie ma granic pomiędzy Smykami!”

 

Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Zdrowy Smyk / Centrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk

Centrum Diagnozy i Terapii Zdrowy Smyk

to miejsce zapewniające wsparcie i pomoc doświadczonego zespołu specjalistów:

 • psychologów dziecięcych i uzależnień,
 • logopedów, neurologopedów,
 • pedagogów o specjalizacji: oligofrenopedagogicznej, frenopedagogicznej, surdopedagogicznej i tyflopedagogicznej,
 • fizjoterapeutów dziecięcych,
 • terapeutów w zakresie:
 1. integracji sensorycznej,
 2. terapii ręki i odruchów,
 3. terapii żywienia,
 4. treningu umiejętności społecznych (TUS)
 5. stosowanej analizy zachowań SAZ (interwencji behawioralnej).
 6. komunikacji alternatywnej PECS

Dla rodziców szukających wsparcia przygotowaliśmy warsztaty, podczas których uczestnicy mogą rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie. Spotkania prowadzone są metodą warsztatową i mają charakter psychoedukacyjny. Odbywają się w atmosferze dialogu i wymiany wzajemnych doświadczeń, dzięki czemu żaden rodzic nie pozostanie sam ze swoimi problemami czy pytaniami.

Przeprowadzamy obserwacje na miejscu, w przedszkolu i szkole oraz w domu klienta, jak również wystawiamy opinie o funkcjonowaniu dziecka niezbędne do ubiegania się o orzeczenia i opinie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dowiedz się więcej:

Diagnoza psychologiczna – więcej »
Komunikacja alternatywna i wspomagająca (PECS) – więcej »
Terapia behawioralna (SAZ) – więcej »
Trening umiejętności społecznych (TUS) – więcej »
Terapia logopedyczna, neurologopedyczna – więcej »
Terapia ręki – więcej »