6 kwietnia 2018

Cennik

Opłaty czesnego należy wnosić na podany niżej numer rachunku bankowego:
06 1910 1048 2202 0002 0361 0001

Jednorazowa opłata wpisowa
– wynosi 300 zł.

Jest to opłata bezzwrotna, płatna w dniu podpisania umowy.

Czesne za miesiąc
– wynosi 650 zł
(od 1 września 2015r)

W skład czesnego wchodzą: zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjna i ogólnorozwojowa

Wyżywienie – 13 zł dziennie

w skład pełnego wyżywienia wchodzą: śniadanie, drugie śniadanie, obiad (pierwsze i drugie danie),
podwieczorek