ROZKŁAD DNIA

Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Zdrowy Smyk”

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
grupa 3 – 4 latki

CZAS FORMA AKTYWNOŚCI

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8.00 – 8.15 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotoryczną).
8.15 – 8.50 I Śniadanie (w tym czynności higieniczno – porządkowe).
8.50 – 9.00 Przygotowanie do zajęć.
9.00- 9.30 Zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia grupowa.
9.30 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10.00-10.30 Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych.
10.30-11.00 II Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe).
11.00-12.00 Spacery, aktywność ruchowa na świeżym powietrzu lub w sali (w zależności od panujących warunków atmosferycznych); ćwiczenia gimnastyczne.
12.00-12.30 Obiad (w tym czynności higieniczno- porządkowe).
12.30-14.00 Leżakowanie.
14.15-14.30 Czynności higieniczno- porządkowe, porządkowanie leżaków.
14.30-15.00 Podwieczorek.
15.00-15.15 Nauka czytania globalnego wg met. Glenna Domana.

15.15-17.00 Rozchodzenie się dzieci do domu.
W grupach połączonych: czytanie książek, rozmowy kierowane na temat usłyszanych treści. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne, indywidualna praca z dzieckiem dostosowana do jego potrzeb i możliwości.