„NAJWAŻNIEJSZY OBOWIĄZEK WOBEC DZIECI TO DAĆ IM SZCZĘŚCIE”

Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Zdrowy Smyk to miejsce dedykowane dzieciom zdrowym, jak również najmłodszym obciążonym chorobami przewlekłymi, a w szczególności: cukrzycą, nietolerancją laktozy i glutenu. Do naszego przedszkola uczęszczają również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mające autyzm i zespół Aspergera. Każdemu maluchowi oferujemy indywidualną opiekę w pełnym wymiarze godzin (pracujemy od 6.00 do 17.00), a Rodzicom umożliwiamy spokojny powrót do pracy :). Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, przeszkoloną w zakresie monitorowania poziomu glikemii, podawania insuliny oraz zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom z innymi schorzeniami. Realizujemy program nauczania zgodny z wytycznymi MEN. Wykorzystujemy rożne metodyki nauczania, z każdej staramy się wybrać to co najlepsze dla naszych podopiecznych oraz autorskie programy naszych nauczycieli. Czas trwania zajęć dostosowujemy do możliwości Smyków.

Posiadamy bogatą ofertę zajęć podstawowych:

 • język angielski,
 • zajęcia logopedyczne,
 • rytmikę,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • gimnastykę ogólnorozwojową,
 • zajęcia ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • zajęcia taneczne.

zajęć dodatkowych tj.:

 • zumba kids,
 • mix tańców,
 • zajęcia plastyczne,
 • szachy.

oraz terapeutycznych.

Stawiamy na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia podopiecznych, który zbawiennie wpływa na kondycję intelektualną i fizyczną najmłodszych.

Kasia & Magda

Przedszkole dla dzieci z cukrzycą Gdynia, Przedszkole z dietą specjalną Gdynia, Przedszkole z cukrzycą Trójmiasto, Przedszkole z dietą specjalną Trójmiasto